Sök på allt som har med hästar att göra
Månadens Ridklubb
Rösta här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & tricksRid-TVRedaktionenPanelenNyheter
Nominera Årets Ridlärare 2014

Dressyrens världscuppremiär

2019-10-17
» Läs mer

Sverige vidare till söndagens final!

2019-10-04
» Läs mer

Kvarka - vad är det?

2019-09-17
» Läs mer

Nominera Årets Ridlärare 2014

2014-07-15

Har du världens bästa ridlärare? Som är duktig att undervisa men också en inspiratör som lyfter sina elever? Nominera honom eller henne till Årets Ridlärare 2014 och ett stipendium på 10 000 kronor.

Ridlärarna spelar huvudrollen i utvecklingen av den svenska ridskolan. Ridläraren är inspiratören som gör att ridsporten blir en idrott livet ut för så många ryttare runt om i landet. Ridläraren utbildar inte bara sina elever i ridning utan även i hantering och hästkunskap. Ridläraren sätter tydliga mål för både elevernas och hästarnas utbildning. En bra ridlärare är en grundsten för en framgångsrik ridskola!

Årets ridlärare finns kanske i din förening?

Alla nomineringar behandlas anonymt, det vill säga juryn vet inte vilken ridlärare det gäller utan gör urvalet helt baserat på den insats ridläraren gör i sin yrkesroll och som ledare och förebild.

Statuter:
Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Anläggningssektion utlyser stipendium till Årets Ridlärare. Ridskole- och Anläggningssektionens motiv för inrättandet av stipendiet är att lyfta fram och synliggöra hur viktigt ett gott ledarskap är. Ett stipendium om 10 000 kronor kommer att delas ut i samband med Ryttargalan 2014.

Nominering kan göras av förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet eller av annan fysisk person, som är medlem i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Förslag skall vara Svenska Ridsportförbundet tillhanda senast 15 oktober 2014. Besked om vem som tilldelas stipendiet meddelas senast 30 oktober.

Stipendiet är avsett för fortsatt utbildning, fortbildning, studieresa eller liknande. Ridlärarens ledarinsatser skall ligga i linje med ridsportens idéprogram Ridsporten Vill.

Med Ridlärare avses; - yrkesverksam person som har avslutad och godkänd yrkesutbildning, SRL I, II eller III, och som är verksam inom förening med ridskoleverksamhet ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

SÅ NOMINERAR DU

Nominering skall göras skriftligt. Av ansökan skall tydligt framgå personuppgifter. Nomineringen skall ge en beskrivning över ledarinsatserna samt motivet till nomineringen. I nomineringen skall även framgå hur länge den nominerade varit yrkesverksam som ridlärare och i vilken omfattning den nominerade är yrkesverksam som ridlärare idag.

Bifoga även en beskrivning av vad stipendiet är tänkt att användas till samt namn och kontaktuppgifter till referent.

Nominering skickas till:
Svenska Ridsportförbundet
Eva Lundkvist
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm

Nomineringarna tas emot av Eva Lundkvist som gör en anonym version av varje ansökan. Nomineringarna behandlas sedan av ledamöter i Svenska Ridsportförbundets Ridskole- och Anläggningssektion, som även fattar beslut.

Tidigare mottagare av stipendiet:
2012 Jennifer Carlegrim, Norrköpings Fältrittklubb
2013 Katarina Sibbern, Stora Ekeby Ridklubb

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Ridguiden.se - Allt för hästintresserade

Hästavel, Hästfoder, Fodertillskott, Hästförsäkring, Hallar, Manege, Hovslagare, Hyra häst, Hästlastbil, Islandshäst, Körning, Ridbana, Ridklubbar, Ridskolor, Ridläger, Stallinredningar, Sadel, Hästtransporter, Tävlingsskåp, Ridutrustning, Hästutbildning, Hästvård, Ponny, Storhäst, hästtäcke, islandshäst, western, handikappridning, utbildning, ridstövlar, hästtäcke, ridklubb, utrustning,