Sök på allt som har med hästar att göra
Månadens Ridklubb
Rösta här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & tricksRid-TVRedaktionenPanelenNyheter
Hjälmen på

Hästsportens Folkhögskola

2019-08-20
» Läs mer

Från spilta till lösgående hästar

2019-07-04
» Läs mer

Evelina Tovek i topp i Monaco

2019-06-28
» Läs mer

Hjälmen på

2016-12-01

Från första januari är ridhjälm obligatorisk även i fälttävlans dressyrmoment

Svensk fälttävlan har en nollvision. Ingen häst eller ryttare ska skada sig för livet på svenska terrängbanor. Nu tar fälttävlanskommittén ut riktningen. Fälttävlansryttarna tar på sig hjälmen även under dressyren. Hatten försvinner på svenska tävlingar och hindersäkerheten ses över.

- Det ligger i tiden och förslagen togs emot väldigt väl under fälttävlansmötet i Linköping, berättar fälttävlanskommitténs ordförande Margareta Rödén. Ryttarna rider gärna med hjälm även i dressyren.

Hatten av alltså, för fälttävlansryttarna under dressyren när det gäller svenska tävlingar. Vid internationell fälttävlan i Sverige gäller det internationella förbundet, FEI:s regelverk.

Så här lyder numera TR IV om Ryttarens klädsel:

”Moment 410 Ryttarens utrustning och kläder
1. Allmänna regler 
1.1. Ridhjälm 
Hjälm av godkänd typ med hakbandet i funktion, ska bäras vid all ridning inom hela tävlingsområdet. Ryttare eller annan person, som inte följer denna regel ska omedelbart sitta av (när hjälm tagits på får ridning fortsätta), bestraffas med varning samt om det sker under tävlingsmomentet uteslutning från klassen.”

"Moment 410
2.2. Ryttarens klädsel på 1* nivå och däröver 
Utöver höga ridstövlar består riddräkt av ridkavaj eller ridfrack, ridbyxor som är vita, gulbruna eller krämfärgade, samt vit skjorta med slips eller vit samt gulbrun eller krämfärgad plastrong. samt Handskar tillåtna. 

Detta är numera struket och utgår:
I CNC2* och högre klasser gäller, utöver vad som sagts i moment 410.1.1, att hög hatt eller kubb får bäras tillsammans med frack i dressyrprovet och under framridning till detta."

Dessutom regleras vilka hinder som måste vara försedda med utlösningsmekanism på en terrängbana.Kravet på utlösningsmekanism gäller vissa typer av hinder och reglerna har formulerats av banbyggarnämnden.
Det här är Banbyggarnämnden
Banbyggarutbildning

Det nya regelverket kommer att gälla från första januari 2017.
Ny formulering i TR IV:
Moment 443
2.2.1. Utlösningsmekanism 
På nivåerna från och med P1* och H1* och uppåt: för hinder utan ris av typen öppen oxer, öppen spets, rättuppstående hinder typ räcke, grind, gäller krav på godkänd utlösningsmekanism. På en öppen oxer ska både fram­ och bakbom vara försedd med utlösningsmekanism. På en öppen spets gäller kravet enbart att bakbommen är försedd med utlösningsmekanism. Är även den främre bommen på en öppen spets försedd med utlösningsmekanism får ingen del av ett raserat hinder riskera att skada häst eller ryttare. För täckta längdhinder hänvisas till för tidpunkten aktuell upplaga av Svenska Ridsportförbundets Riktlinjer att bygga terrängbanor. 
För täckta längdhinder hänvisas till för tidpunkten aktuell upplaga av Svenska Ridsportförbundets Riktlinjer att bygga terrängbanor.

2.2.2. Marklinje på hinder utan utlösningsmekanism 
Hinder utan av FEI godkänd utlösningsmekanism,där den fasta delen har en hjöd av 60 cm eller däröver ska ha en marklinje. Placeringen och storleken av denna ska följa de anvisningar som finns för tidpunkten aktuell upplaga av Svenska Ridsportförbundets Riktlinjer att bygga terrängbanor.

Nollvisionen

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Ridguiden.se - Allt för hästintresserade

Hästavel, Hästfoder, Fodertillskott, Hästförsäkring, Hallar, Manege, Hovslagare, Hyra häst, Hästlastbil, Islandshäst, Körning, Ridbana, Ridklubbar, Ridskolor, Ridläger, Stallinredningar, Sadel, Hästtransporter, Tävlingsskåp, Ridutrustning, Hästutbildning, Hästvård, Ponny, Storhäst, hästtäcke, islandshäst, western, handikappridning, utbildning, ridstövlar, hästtäcke, ridklubb, utrustning,