Sök på allt som har med hästar att göra
Månadens Ridklubb
Rösta här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & tricksRid-TVRedaktionenPanelenNyheter
Från spilta till lösgående hästar

Ryttargalan

2019-10-24
» Läs mer

Dressyrens världscuppremiär

2019-10-17
» Läs mer

Sverige vidare till söndagens final!

2019-10-04
» Läs mer

Från spilta till lösgående hästar

2019-07-04

Nu har Jordbruksverket kommit med sin rapport till regeringen i frågan om lösgående djur och utfasning av antalet uppbundna djur

I rapporten slår jordbruksverkets utredare fast att det blir en stor kostnad för hästnäringen och inte minst landets ridskolor att bygga om. Rapporten som regeringen ville ha är kopplad till den nya djurskyddslagen som började gälla 1 april i år.

Jordbruksverket slår fast att en viktig fördel med lösgående system är även att de generellt ger djuren en bättre djurvälfärd än om de hålls i system för uppbundna djur. Djur som hålls i lösgående system har till exempel bättre möjlighet att röra sig och utföra naturliga beteenden.

Frågan om djur bör hållas i lösgående system har redan utretts i betänkandet Ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Utredaren ansåg bland annat att uppbundna system ska fasas ut eftersom de i stor utsträckning begränsar djurens möjlighet till naturligt beteende. Utredningen menade också att för hästar i spilta reduceras möjligheten att t.ex. röra sig, ligga ned eller klia sig samt att spiltor ger hästar dålig
möjlighet att överblicka sin omgivning. Med anledning av att lösgående system generellt anses innebära så pass stora fördelar för djurvälfärden och för djurhållarna har regeringen i propositionen Ny djurskyddslag (prop. 2017/18:147) gjort bedömningen att alla djur i Sverige bör hållas lösgående. Det finns därmed en tydlig målsättning om att svenska djur ska hållas lösgående. I Danmark får hästar inte hållas uppstallade i spilta sedan den 1 januari 2011. Inom EU har en av undergrupperna till EU-plattformen för Djurskydd tagit fram ett diskussionsdokument för hållande av häst i EU där det bland annat påpekas att hållande av häst i spiltor bör fasas ut. Bakgrunden till detta är att man anser att hållning i spilta begränsar hästens möjlighet till rörelse och uppsikt över sin omgivning när hästen vanligen hålls bunden med huvudet mot en vägg.

- Ur djurskyddssynpunkt är det viktigt att hästar får vistas i lösgående system och kan utveckla sina naturliga beteenden och behov av sociala kontakter, säger veterinär Peter Kallings, ordförande i Svenska Ridsportförbundets djurskyddsutskott. Det är inte acceptabelt ur ett hästvälfärdsperspektiv att hästar kan stå uppbundna i spilta upp till 16 timmar som nuvarande regler tillåter.
Det är något Svenska Ridsportförbundet arbetar för, men många hästverksamheter har ett förhållandevis ansträngt ekonomiskt läge.
Ridskolerådgivare Anna Reilly har sammanställt fakta för vad det skulle betyda för landets ridskolor.

- Det finns ett behov av övergångsregler, slår Anna Reilly fast och tillägger att det annars kan komma att innebära en halvering av antalet ridplatser.

- Det kan slå hårt mot barn och ungdomsverksamheten vid landets ridklubbar i form av nedläggningar och i vissa fall höjda priser.

Enligt sammanställningen har 60 ridskolor ställt om till lösgående system under de senaste fem åren och ytterligare 29 ridskolor planerar att göra motsvarande omställning under de närmaste fem åren.

Att bygga om från spilta till box eller annat lösgående system kostar pengar. Svenska Ridsportförbundet har gjort en uträkning. Ombyggnation kan kosta allt från 40 000 kronor till närmare 300 000 kronor per plats och häst.
Totalt kan enligt Jordbruksverkets utredning ombyggnationerna landa på mellan 1,5 och 3 miljarder kronor för hästsektorn.

En stor investering kan i ett sådant läge leda till ett mycket ansträngt ekonomiskt läge för verksamheten. Därför kan enligt Ridsportförbundet en rimlig övergångsperiod vara på 8 år, vilket är två kommunala mandatperioder. Det skulle ge kommunpolitikerna tid att hantera frågan om ridanläggningar som måste byggas om, då drygt hälften av dessa ridskolor ägs helt eller delvis av kommuner.
Jordbruksverket skriver i sin rapport att många aktörer har angett att 10-15 år är en rimlig övergångstid.
Peter Kallings menar att en för lång övergångsperiod skulle göra att man tappar det momentum som nya Djurskyddslagen nu skapat.

Nästa steg i processen är att regeringen nu ska bedöma Jordbruksverkets rapport och komma till beslut.
Vad som står klart är att nya djurskyddslagen gäller från 1 april 2019, med föreskrifter om att hästdjur inte får hållas i spilta för uppstallning som har byggts efter 1 mars 2019.

Här hittar du hela rapporten

Källa: Svenska Ridsportförbundet

 

Ridguiden.se - Allt för hästintresserade

Hästavel, Hästfoder, Fodertillskott, Hästförsäkring, Hallar, Manege, Hovslagare, Hyra häst, Hästlastbil, Islandshäst, Körning, Ridbana, Ridklubbar, Ridskolor, Ridläger, Stallinredningar, Sadel, Hästtransporter, Tävlingsskåp, Ridutrustning, Hästutbildning, Hästvård, Ponny, Storhäst, hästtäcke, islandshäst, western, handikappridning, utbildning, ridstövlar, hästtäcke, ridklubb, utrustning,