Sök på allt som har med hästar att göra
Månadens Ridklubb
Rösta här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & tricksRid-TVRedaktionenPanelenNyheter

Luftvägsproblem

« Tillbaka till Vård

Under senare år har man upptäckt att det är många hästar som är påverkade av stallmiljön men som bara visar mycket lindriga symtom eller inga symtom alls. Tidigare har frågan mest kretsat kring så kallade hosthästar men här visar forskningen alltså att det är betydligt fler hästar vars luftvägar är påverkade av stalluften.

Forskare som undersökte luftvägarna hos sporthästar utan symtom i USA och Schweiz gjorde många fynd. De tittade på hur vanligt inflammation i luftvägarna och slembildning var och kontrollerade även om problem var vanligare hos äldre individer. De konstaterade att både inflammation i luftvägarna och slembildning var vanligt hos de undersökta hästarna, däremot fanns det inte så stora skillnader mellan åldersgrupper som de hade trott.

En svensk forskargrupp genomförde en längre studie där de undersökte luftvägarna hos tolv varmblodiga travhästar i träning under två vintrar och en gång under tidig höst. Hästarna stod uppstallade i ett traditionellt boxstall med halmströ och vistades i hage minst fyra timmar om dagen på vintern och omkring tolv timmar om dagen på sommaren.

Stallmiljön i försöket var mycket bra, luften innehöll låga halter av dammpartiklar, under gränsvärdet för människor, och halterna var relativt lika under sommar och vinter. Forskarna hittade inga kliniska skillnader på hästarnas luftvägar mellan sommar och vinter men några av de analyserade substanserna från provtagningarna var förhöjda under vintern. Resultaten tyder på att hästarna var påverkade i sina luftvägar trots en bra stallmiljö.

En forskargrupp i USA genomförde en studie på 14 ettåringar som hade gått på bete/lösdrift sen födseln. De delades in i två grupper där den första gruppen stallades in i tre månader medan den andra gruppen gick kvar ute och sedan byttes de av. Varje månad undersöktes hästarna med endoskopi och lungsköljning och hästarna blev poängsatta beroende på mängden slem och graden av inflammation.

När hästarna stod på stall hade de ett större antal neutrofiler (en sorts vita blodkroppar) i lungsköljproven vilket tyder på någon form av immunologisk reaktion. De hade även mer inflammation i övre luftvägarna. Studien visar att även en bra stallmiljö kan påverka hästens luftvägar negativt på så kort tid som tre månader. Vissa av parametrarna i studien var i nivå med de som hittas hos hästar som diagnostiserats med COPD/RAO.

Utomhus finns det en eller ett par mikroorganismer per liter luft vilket hästens andningsvägar är designade för att klara av. Även i ett stall med bra luft kan halterna vara flera tusen gånger högre vilket utgör en risk för hästens luftvägar och i förlängningen dess hälsa och prestation.

Källa: http://forskning.equinfo.se/#home

Ridguiden.se - Allt för hästintresserade

Hästavel, Hästfoder, Fodertillskott, Hästförsäkring, Hallar, Manege, Hovslagare, Hyra häst, Hästlastbil, Islandshäst, Körning, Ridbana, Ridklubbar, Ridskolor, Ridläger, Stallinredningar, Sadel, Hästtransporter, Tävlingsskåp, Ridutrustning, Hästutbildning, Hästvård, Ponny, Storhäst, hästtäcke, islandshäst, western, handikappridning, utbildning, ridstövlar, hästtäcke, ridklubb, utrustning,