Sök på allt som har med hästar att göra
Månadens Ridklubb
Rösta här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & tricksRid-TVRedaktionenPanelenNyheter

Hindertyper

« Tillbaka till Hoppning

 

Hindertyperna delas in i två kategorier beroende på hur de byggs.

Rättuppstående hinder 

Hindrena är enkla, det vill säga utgörs av enbart ett par hinderstöd. Några rättuppstående hinder och hur de byggs är:

 • Sax – två bommar läggs som ett kryss där den ena bommens ände vilar mot hinderstödet och det andra på marken. Denna hindertyp används mest vid träning och inskolning av unga hästar där den lägsta mittenpartiet inbjuder till att hoppa centrerat över hindret.
 • Räcke, Stationata – utgörs av två eller flera bommar på höjden, en planka eller grind kan blandas in för variationens skull.Mur – påminner om en stenmur men är gjord i trä och ihålig. De översta "stenarna" är ofta mindre och lättare att riva. Svårigheten med en mur är att den döljer landningen.
  • Plank – plankor med ursågade ändar som hängs på hinderstöden, ett plankhinder består enbart av plank men enstaka plankor kan användas tillsammans med bommar.
  • Grind – består av en bit staket som hängs på hinderstöden, små grindar används som fyllnader tillsammans med bommar medan större grindar oftast används som jokerhinder.

Längdhinder

Längdhinder utgörs av två eller fler par hinderstöd och har varierande längd mellan sig beroende på svårighetsgrad. De flesta kan dessutom enbart hoppas från ett håll såsom oxer, stigsprång, vattengrav och solfjäder.

 • Oxer – är två räcken efter varandra. Det sista räcket utgörs av en ensam bom på samma höjd som översta bommen i räcket längst fram.Stigsprång – är mycket likt en oxer men är enklare att hoppa. Den bakre ensamma bommen utgör hindrets totalhöjd och den främre skall vara två tredjedelar av bakbommens höjd.
  • En parallelloxer har båda de översta bommarna i samma höjd.
  • En stigande oxer har den bakre översta bommen fem centimeter högre än den främre.
  • En sjunkande oxer har den bakre bommen fem centimeter lägre än den främre, dock är denna typ av hinder ej tillåtna i Sverige på grund av olycksrisken.
  • En svensk oxer har ena räckets högra sida fem centimeter lägre än den vänstra och andra räckets vänstra sida fem centimeter lägre än den högra. Tittar man på hindret från anridningshållet ses bommarna som något krysslagda.
 • Trippelbarr – består av tre räcken i varsin höjd, det lägsta står längst fram och det högsta längst bak. Hindrets totalhöjd utgörs av den bakersta bommen medan den främsta bommens höjd skall vara hälften av hindrets totalhöjd.
 • Svinrygg – byggs med tre par hinderstöd, den mellersta bommen utgör hindrets totalhöjd, den första och sista bommen skall vara två tredjedelar av hindrets totalhöjd.
 • Solfjäder – ett ovanligt hinder med ett hinderstöd som alla bommar utgår från. Den andra änden av bommen placeras mot ett eget hinderstöd i en, från ovan sett, solfjäderformation.
 • Vattengrav – är en lång grav eller vattenmatta fylld med vatten och med enbart en liten upphöjning vid avstampet.
 • Kryss – två räcken där bommarna korsas på mitten, hindret bildar ett kryss eller kors om man ser det ovanifrån. Ett hinder som idag är förbjudet i Sverige på grund av olycksrisken.

Fyllnader 

Under de flesta hindertyper finns plats för fyllnader som ger hindret karaktär och kan öka eller minska svårighetgraden.

 • Grindar – Bitar av staket ståendes på marken under hindret.
 • Blomlådor – olika former av lådor med levande blommor eller plastblommor.
 • Lådor – ihåliga trälådor i olika former (exempelvis huskroppar, låga murar, broar, häckar etc.) med dekormålning eller konstgräs.
 • Skyltar – sponsorhinder har ofta skyltar med företagets namn som utfyllnad.
 • Mattor – plastmattor för att efterlikna vattenhinder placeras under hindret, flera olika färger och former förekommer.

 

Ridguiden.se - Allt för hästintresserade

Hästavel, Hästfoder, Fodertillskott, Hästförsäkring, Hallar, Manege, Hovslagare, Hyra häst, Hästlastbil, Islandshäst, Körning, Ridbana, Ridklubbar, Ridskolor, Ridläger, Stallinredningar, Sadel, Hästtransporter, Tävlingsskåp, Ridutrustning, Hästutbildning, Hästvård, Ponny, Storhäst, hästtäcke, islandshäst, western, handikappridning, utbildning, ridstövlar, hästtäcke, ridklubb, utrustning,