Sök på allt som har med hästar att göra
Månadens Ridklubb
Rösta här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & tricksRid-TVRedaktionenPanelenNyheter

Hästförsäkring

Försäkringar för hästar och ryttare

 

Ryttarens Olycksfallsförsäkring

Alla som rider eller på annat sätt sysslar med hästar bör ha en egen – Individuell– Olycksfallsförsäkring. En olycksfallsförsäkring ger ersättning för olyckor som medför bestående medicinsk invaliditet, och ibland för ekonomisk invaliditet. Olycksfallsförsäkringen ersätter även kostnader som uppstår i samband med olycksfallet, som t.ex. läkarbesök, resor, trasiga kläder och glasögon och gäller för alla skadetillfällen oavsett när eller var skadan inträffar.  

Försäkringen gäller vanligtvis utan självrisk. Det går att teckna fler än en olycksfallsförsäkring för en och samma person, flera försäkringar kan ge ersättning för samma olyckshändelse vad gäller personskada men ersättning för de utlägg som tidigare beskrivits kan endast erhållas från ett bolag.Några försäkringsbolag kan ha vissa undantag, så undersök skillnader

Speciellt för unga människor gäller att denna försäkring även bör täcka rehabilitering. .

 

Kollektiv Olycksfallsförsäkring 

Vissa ridklubbar/ridskolor har tecknat Kollektiv Olycksfallsförsäkring för sina medlemmar, men en sådan gäller normalt endast vid klubbens aktiviteter, ridning, vistelse i stallet samt resor till och från stallet. Ersättningsnivåerna är i regel inte så höga i kollektiva försäkringar, men är ett bra grundskydd..

Ryttare som löst tävlingslicens hos SvRF har en olycksfallsförsäkring genom licensen men observera att denna försäkring endast gäller på tävlingsplatsen och under resan till och från tävlingen.  

Alla funktionärer vid en tävling omfattas av en olycksfallförsäkring som Riksidrottsförbundet tecknat hos försäkringsbolaget Folksam . Denna försäkring gäller inte ryttare eller publik, så länge inte en funktionär eller arrangören själv brustit i sin aktsamhet.  

 

Ansvarsförsäkring 

Alla hästägare ska själva, eller genom sin familj, ha en gällande ansvarsförsäkring, denna ingår som en del i Hemförsäkringen. 

 

Hästförsäkring

Som hästägare kan man teckna nedanstående försäkringar för sin häst. Dessa kan tecknas antingen fristående eller som en samlad försäkring.

 

Hästens Livförsäkring 

Du kan teckna en Livförsäkring för din häst. Den ger ett engångsbelopp om hästen dör, eller blir så sjuk eller skadad att den måste avlivas. Försäkringsbeloppet ska motsvara hästens marknadsvärde och för pengarna du får ut om hästen avlivas ska du kunna köpa en ny häst i samma prisklass.

 

Hästens Användbarhetsförsäkring

En Användbarhetsförsäkring innebär att du kan få en del av din hästs försäkringsbelopp, s.k. Delersättning, om hästen förlorat sin användbarhet på grund av sjukdom eller skada. Om hästen ur djurskyddssynpunkt kan leva vidare och du vill behålla hästen trots att du inte längre kan använda den på det sätt som du tänkt, kan du ändå få ut ersättning ur försäkringen. Ofta kan du behöva triangelmärka din häst för att få ut någon försäkringsersättning. En triangelmärkt häst får aldrig tränas för eller delta i tävlingssammanhang.

 

Hästens Veterinärvårdsförsäkring 

Har du en Veterinärvårdsförsäkring för din häst kan du få ersättning för kostnaden att undersöka och behandla din häst, om den blir sjuk eller skadad. Behandlingen och undersökningen måste utföras av veterinär. 
Förebyggande vård som avmaskning, vaccinationer, hovslageri och kontroll av tänder får man betala själv då det ingår i hästens normala omvårdnad.

 

Hästen - människan

Enstaka försäkringsbolag har en olycksfallsförsäkring som gäller för människor som blivit skadade av en häst som är försäkrad i det aktuella bolaget. Denna typ av försäkring kan vara ett komplement men kan aldrig ersätta den individuella Olycksfallsförsäkring som beskrivs ovan, vilket är den försäkring som alla bör ha.

Källa: Svenska Ridsportförbundet

Hitta Din försäkring här

 

Ridguiden.se - Allt för hästintresserade

Hästavel, Hästfoder, Fodertillskott, Hästförsäkring, Hallar, Manege, Hovslagare, Hyra häst, Hästlastbil, Islandshäst, Körning, Ridbana, Ridklubbar, Ridskolor, Ridläger, Stallinredningar, Sadel, Hästtransporter, Tävlingsskåp, Ridutrustning, Hästutbildning, Hästvård, Ponny, Storhäst, hästtäcke, islandshäst, western, handikappridning, utbildning, ridstövlar, hästtäcke, ridklubb, utrustning,